Caretta caretta  (Linnaeus, 1758)

glattkarett

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for amfibier, reptiler

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge