RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Vertagopus sarekensis  (Wahlgren, 1906)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

En utpreget høyfjellsart som går ned mot skoggrensa på nordvestlandet og i Nord Norge. Lever i mose/lav på steinblokker og eksponerte fjellrygger. Ikke truet, men arten er hittil ikke registrert utenfor den skandinaviske fjellkjede. Arten er stor, lett kjennelig og har vært kjent i over 100 år. Det er derfor sannsynlig at arten er endemisk for Skandinavia. I så fall er det antagelig vår eneste endemiske art.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC