RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agrenia riparia  Fjellberg, 1986

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

En vanlig og vidt utbredt art som lever langs breddene av større elver i lavlandet. Ofte i våt mose på steiner i vannkanten. Særlig vanlig langs nordnorske elver. Ikke truet.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC