RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ballistura borealis  (Axelson, 1905)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

Arten er en habitatspesialist knyttet till sjøbredder i innlandet og i høyfjellet. Lever i strandgrus og blant planterøtter. Vidt utbredt, ikke truet.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC