RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cryptopygus clavatus  (Schött, 1893)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

Marinlitoral art knyttet til stein- og klippestrender. Den finnes ofte krypende rundt på bunnen av "rockpools" med brakkvann der den beiter alger. Utbredt langs kysten nord til Toms.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC