RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Archisotoma quadrioculata  Fjellberg, 1988

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

Marinlittoral sandstrandsart som også finnes i jord/strø et stykke innover i strandenga og i sanddyner. Trolig ut bredt langs hele kysten, men ingen funn fra Vestlandet. Ikke truet.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC