RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Folsomia palearctica  Potapov & Babebnko, 2000

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

En nordlig/alpin art som er et karakteristisk innslag i alpine engsamfunn i sørnorske fjell. I Nor Norge går den ned til havnivå. Ikke truet.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC