RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thalassaphorura duplopunctata  (Strenzke, 1954)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

En marinlittoral art med spredte funn fra Møre til Finnmark, ofte sammen med T. debilis Ikke truet.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC