RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anurida alpina  Agrell, 1939

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

En karakteristisk art under vegetasjonsmatter på steiner langs smeltevannsbekker i høyfjellet. Spredte funn fra Dovre/Jotunheimen og indre Troms, også et eldre funn fra Beisfjordstøtta ved Narvik. Ellers utbredt i arktiske strøk østover i Russland/Sibir. Global oppvarming er den eneste aktuelle trussel ved at snøleier forsvinner og smeltevannsbekker tørker ut eller ikke lenger fører kaldt smeltevann.Vurdering etter A-kriteriene kan være aktuelt, men effekten av klimaendringer er usikre for denne arten da den ikke er så strengt knyttet til snøleier og kaldt smeltevann slik som Anudia polaris.. Den vurderes derfor foreløpig som ikke truet (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Fjellberg, A. 1976. Collembola from mountains in South Norway Norwegian Journal of Entomology 23: 127-137
    • Fjellberg, A. 1988. The collembole fauna of Troms and Finnmark, North Norway (Collembola) Fauna norvegica Serie B 35: 5-20
    • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184