RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anurida polaris  (Hammer, 1954)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

Arten er utbredt i arktiske strøk rundt hele polbassenget. Vanlig på Svalbard, i fastlandsnorge kun fire funn fra Oppland og Troms der den lever i på grusstrender ved kladtvanns-sjøer og langs vannløp, samt i høyalpin overrislingsmark nær snøleier. Også påvist i høyalpin sone ved Abisko i N.Sverige. Høyalpine lokaliteter i N.Norge er lite undersøkt og arten kan være mer utbredt. Klimaendringer som fører til at permanente snøleier smelter vekk om sommeren er en trussel mot artens forekomst på fastlandet. Arten vurderes foreløpig som ikke truet (LC), men bedre datagrunnlag kan gi rødlistekategori etter A-kriteriene (redusert areal og habitatkvalitet pga. klimaendringer).
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Fjellberg, A. 1994. The Collembola of the Norwegian Arctic Islands Norsk Polarinstitutt. Meddelelser 133: 1-57
    • Fjellberg, A. 1976. Collembola from mountains in South Norway Norwegian Journal of Entomology 23: 127-137
    • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184