RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ranunculus auricomus agg. 

nyresoleier

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Nyresoleiene Ranunculus auricomus agg. vurderes kollektivt som trygge (LC). Dette er et stort kompleks av småarter som formerer seg aseksuelt med frø. I våre naboland er 400-600 arter beskrevet mens den norske variasjonen er svært dårlig kjent; ca. 60 arter er dokumentert i norsk samlingsmateriale. Som kollektivart er nyresoleie vidt utbredt og ikke i noen generell tilbakegang. Ingen småart er så pass godt kjent i fastlands-Norge at den kan vurderes separat.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %