RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Grimmia triformis  Carestia & De Not.

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Grimmia triformis ble oppdaget som ny for Norge på Rasletind i Jotunheimen i 2013. Den er relativt nylig skilt ut fra G. donniana, som er en vanlig art i fjellstrøk i Norge. Arten er påvist på tre lokaliteter i Jotunheimen, på det ene stedet i store mengder. Arten er ikke ettersøkt noe særlig ut over dette og vi har alt for lite kunnskap om arten til å foreta beregninger av populasjonsstørrelse. Det er sannsynlig at arten er en eksklusiv fjell art, men det er knyttet usikkerhet i hvor stor del av den norske fjellkjeden arten finnes. Grimmia triformis rødlistes derfor som DD - datamangel.
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer
Regionale
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent