Abies homolepis  Siebold & Zucc.

nikkoedelgran

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge