Abies firma  Siebold & Zucc.

momiedelgran

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge