Abies cephalonica  Loudon

gresk edelgran

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge