RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex vaginata algida  (Turcz. ex V.I.Krecz.) Elven ined.

fjellslirestarr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Fjellslirestarr Carex vaginata ssp. algida (hos Lid & Lid 2005 som ssp. quasivaginata) vurderes som trygg (LC). Den er vanlig i fjellet sørpå og i fjellet og deler av låglandet nordpå. Dette er globalt den mest utbredte av rasene, gjennom nordlige Eurasia og Nord-Amerika (mens ssp. vaginata er europeisk). Rasen er formet sett navnløs fordi navnet algida ikke er sjekket opp mot type og kombinert riktig, og navnet quasivaginata er bygd på et typemateriale (i London) som stammer fra Trondheimsområdet og som hører til låglandsrasen (se Elven et al. 2011).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %