RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Chrysis terminata  Dahlbom, 1854

tregullveps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser