RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Enoplognatha serratosignata  (L. Koch, 1879)

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr

Funnene av Enoplognatha serratosignata i Norge er de eneste i Fennoskandia, og den har liten utbredelse i verden etter hva kjente utbredelsedata tilsier. Det er en steppeart som ganske sikkert hører til i de tørreste (mest nedbørsfattige) stedene i landet. Både forekomsten og utbredelsen til E. serratosignata er trolig begrenset i Norge, men det råder usikkerhet om hvorvidt øvrige kriterier er oppfylt eller ikke, og derfor kunne arten ha havnet på rødlisten fra LC til EN. Enoplognatha serratosignata blir derfor plassert i kategorien DD. Det kan også tillegges at E. serratosignata har en art av parasittveps som parasiterer på den; Oxyrrhexis zephyrus.
  • Publikasjoner

    • Edderkopper.net -Forum 2011.
    • Nentwig W., Blick T., Gloor D., Hänggi A. & Kropf C. Version 08.2014. Spiders of Europe