RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Trichopterna cito  (O. P.-Cambridge, 1872)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for edderkoppdyr