RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mycena cretata  Aronsen

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Mycena cretata er kun kjent fra typelokaliteten (og en i nærheten i samme område), første gang 1998 og beskrevet i 2009 (Vestf.: Tjøme, Moutmarka) i gras/mose under einer (tidligere beitemark). Status, mørketall, habitattilknytning og trusselbilde er uklart, og arten vurderes derfor foreløpig som DD.