RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aurelia aurita  (Linnaeus, 1758)

glassmanet

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten kan opptre i store forekomster i poller og indre kystområder. Den har i senere år vist en nedgang langs kysten av Skagerrak, men er tallrik i nordlige havområder. For norske havområder samlet vurderes derfor arten til kategorien livskraftig (LC)
  • Publikasjoner

    • Moen FE, Svensen E. 2008. Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna. 5. utgave. KOM forlag, 768 sider
    • Russell FS. 1970. The medusae of the British Isles. II. Pelagic Scyphozoa with a supplement to the first volume on Hydromedusae. Cambridge University Press
  • Personer

    • Falkenhaug, Tone