Chrysaora hysoscella  (Linnaeus, 1767)

kompassmanet

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten er ikke vurdert
Arten er observert i reproduktivt stadium i Norge, men er ikke ansett å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss