RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cyanea lamarckii  Péron & Lesueur, 1810

blå brennmanet

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC).
  • Publikasjoner

    • Russell FS. 1970. The medusae of the British Isles. II. Pelagic Scyphozoa with a supplement to the first volume on Hydromedusae. Cambridge University Press
    • Moen FE, Svensen E. 2008. Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna. 5. utgave. KOM forlag, 768 sider