Rhizostoma pulmo  (Macri, 1778)

lungemanet

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten er ikke vurdert
Arten er observert i reproduktivt stadium i Norge, men er ikke ansett å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss