RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Periphylla periphylla  (Péron & Lesueur, 1809)

kronemanet

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Kosmopolitisk art, på dypt vann. I Norge finnes arten i dype fjorder på Vestlandet og nordover til Nordland. Arten har hatt en eksplosiv vekst i mange av fjordene de siste 30-40 årene. Arten har økt i utbredelse , og viser masseforekomst i flere terskelfjorder mellom Austevoll og Vefsn.
  • Publikasjoner

    • Russell FS. 1970. The medusae of the British Isles. II. Pelagic Scyphozoa with a supplement to the first volume on Hydromedusae. Cambridge University Press
    • Moen FE, Svensen E. 2008. Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna. 5. utgave. KOM forlag, 768 sider
    • Jelmert A, Mæstad K. 2010. Fra sviende problem til ressurs. Havforskningsinstituttet, temasider - maneter.