RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Atolla wyvillei  Haeckel, 1880

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

En nordlig pelagisk art som forekommer på større dyp i Norskehavet og Polhavet. Arten finnes av og til i store mengder.
  • Publikasjoner

    • Russell FS. 1970. The medusae of the British Isles. II. Pelagic Scyphozoa with a supplement to the first volume on Hydromedusae. Cambridge University Press