RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Omalus puncticollis  Mocsary, 1887

punktuert kulegullveps

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %