RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Daphnia cucullata  Sars

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC). Arten er funnet i ca 60 næringsrike innsjøer hvorav de fleste ligger i Østlandsområdet.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Walseng, B. & G. Halvorsen. 2006. artsdatabase for vannlopper og hoppekreps.
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Daphnia%20cucullata.pdf