RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rynchotalona falcata  Sars

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er vidt utbredt og oppfyller ingen kriterier for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig (LC)
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Rhynchotalona%20falcata.pdf