RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lycogala epidendrum  (J.C. Buxb. ex L.) Fr.

ulvemelk

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

vanlig art
Tidligere vurdering (2010)
LC