RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pleuroxus trigonellus  O.F.M.

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC)
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • URI

    • http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/NINA-Infomateriell/2007/krepsdyrfaktaark/walseng_Pleuroxus%20trigonellus.pdf