RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plakortis simplex  Schulze, 1880

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten oppfyller ingen kriterier for rødlisting og vurderes til kategorien livskraftig (LC)
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Tendal, OS, Brattegard, T, Rapp, HT. 2001. Phylum Porifera. In: Brattegard and Holthe (eds). Distribution of marine benthic macroorganisms in Norway. A tabulated catalogue. Preliminary edition. Research Report for DN 2001-3.
  • Personer

    • Rapp, Hans Tore