Chaetoderma nitidulum 

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomitĂ© for bløtdyr

Arten er ikke vurdert
Arten eller artsgruppen den tilhører har uavklart systematikk