Styela clava  Herdman, 1881

lærsekkdyr

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke "etablert reproduserende" bestand hos oss, og < 2 % av global bestand oppholder seg regelmessig i Norge