RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Loligo forbesi  (Steenstrup, 1856)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Arten forkommer langs norskekysten nord til Lofoten. I den nordlige Nordsjø opptrer arten regelmessig på høsten og gjerne i stim.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC