RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plumatella repens  (Linnaeus, 1758)

krypmosdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for mosdyr

Vidt utbredt i hele Norge, se kart hos Økland K.A., Økland J., Geimer G. og Massard J.A. 2003. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway IV: distribution and ecology of four species of Plumatella with notes on Hyalinella punctata. – Hydrobiologia 501: 179–198.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC