RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hypogastrura litoralis  (Axelson, 1907)

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for spretthaler

Arten ble funnet for første gang i Norge i 2009 på sandstrender og i sanddyner ved Brusand i Hå der den forekom i tusentalls krypende på overflaten i marehalm-beltet. Den ble observert i området flere ganger i løpet av året, men ikke på andre sandstrender i Rogaland eller i Vest Agder (Kviljo-Lomsesanden). Arten er ellers kjent fra strandlokaliteter i Sverige og Danmark, til dels med masseforekomster. Det kan dreie seg om en tilfeldig invasjon og oppblomstring på Brusand. Inntil vi får mer kunnskap om utbredelsen i Norge bør arten settes i kategorien DD.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184