RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ephydatia fluviatilis  (L., 1758)

elvesvamp

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten er vanlig forekommende på Østlandet. Den er knyttet til kalkrike og ofte eutrofierte innsjøer.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.). 1996. Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna.
    • Økland KA, Økland J. 1996. Freshwater sponges (Porifera: Spongillidae) of Norway: distribution and ecology. Hydrobiologia 330: 1-30