RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ephydatia mülleri  (Lieberkühn, 1855)

myllersvamp

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten er kjent fra en rekke lokaliteter i hele Norge og forekommer fra lavlandet og opp til omkring 1000 m høyde. Arten foretrekker litt sure dystrofe innsjøer.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.). 1996. Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna.
    • Økland KA, Økland J. 1996. Freshwater sponges (Porifera: Spongillidae) of Norway: distribution and ecology. Hydrobiologia 330: 1-30