RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Spongilla lacustris  (L., 1758)

vanlig ferskvannsvamp

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for svamper, koralldyr

Arten er utbredt over hele landet og er registrert opp til 1400 moh.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Økland KA, Økland J. 1996. Freshwater sponges (Porifera: Spongillidae) of Norway: distribution and ecology. Hydrobiologia 330: 1-30
    • Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.). 1996. Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna.