RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hylaeus pictipes  Nylander, 1852

veggmaskebie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten lever fortrinnsvis i gamle ubehandlete tømmervegger der den utnytter utgnagshull fra andre insekter. Ikke gjenfunnet i nyere tid og dramatisk tilbakegang også i Sverige indikerer at arten har forsvunnet fra Norge.