RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dufourea minuta  Lepeletier, 1841

småsolbie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Det eksisterer kun to gamle funn av denne arten fra Norge (Krødsherad og Oslo) og ingenting tyder på at vi fortsatt skal ha bestander av den. Arten har også forsvunnet fra Sverige. Samler pollen fra kurvplanter særlig svever.