RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Andrena thoracica  (Fabricius, 1776)

kystsandbie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er kun funnet en gang i Norge ved Halden på 1800-tallet og har trolig forsvunnet fra Norge for lang tid tilbake. Dramatisk tilbakegang også fra Sverige.