Bombus semenoviellus  Skorikov, 1910

sibirhumle

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for vepser

Arten er ikke vurdert
Arten er observert reproduserende i Norge, men er ikke betraktet å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss