RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nomada baccata  F. Smith, 1844

sølvvepsebie

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii); D1
B.1
Utbredelsesområde
≤ 100 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 10 km²
Kjent forekomstareal
4 km²
Mørketall
2
Beregnet areal
8
a.ii
Få lokaliteter = 1
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50
Arten ble funnet ny for Norge på Hvaler i Østfold i 2014, etter å ha vært ettersøkt på alle kjente lokaliteter for vertsbia, Andrena argentata. Lokaliteten er ei mye brukt badestrand, der tilfeldige hendelser lett kan forstyrre eller slå ut hele bestanden. Store deler av stranda er omgjort til gressplen som trolig har redusert bestanden betraktelig. To sandvolleyballbaner ligger også midt i hekkeområdet til arten, noe som medfører for stor forstyrrelse av marksjiktet. Det er lite sannsynlig at arten er særlig oversett.
Østfold
kjent
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %