RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Nomada argentata  Herrich-Schäffer, 1839

bakkevepsebie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten har høyst trolig forsvunnet fra Norge. Sist påvist ved Arendal på 1950-tallet. Arten snylter på Andrena marginata som også har gått tilbake. En del nyere funn av Andrena marginata de siste årene har imidlertid gitt nye muligheter for at restbestander fortsatt kan finnes. Disse er imidlertid grundig kartlagt uten at N. argentata er funnet. Sterkt tilbakegang også i Sverige.