RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Megachile pyrenaea  Pérez, 1890

bakkebladskjærerbie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Denne arten er kjent i ett eksemplar samlet av Esmark som høyst trolig stammer fra Norge. Et eksemplar merket "Fyen" 1892 (leg. H. Kiær), er det usikkerhet om er norsk. Rapporterte eksemplarer fra Bilndern og Suldal har vist seg å være feilbestemt. På basis av Esmark-eksemplaret antar vi derfor at arten har hatt populasjoner i Norge, men at den høyst sannsynlig har forsvunnet for lang tid tilbake.