RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Megachile ligniseca  (Kirby, 1802)

trebladskjærerbie

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten er kjent fra Norge på 1800-tallet (leg Esmark), men ingen nyere funn indikerer dramatisk tilbakegang. Inntil annen kunnskap foreligger betrakter vi denne som forsvunnet fra Norge.