RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Osmia leaiana  (Kirby, 1802)

engmurerbie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Arten finnes i tørre, varme skråninger med mye død ved. I nyere tid kjent fra Vestfold, Buskerud,Telemark og Oppland. Trolig noe oversett og neppe kraftig fragmentert, men habitatet er på tilbakegang.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT