RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Osmia bicolor  (Schrank, 1781)

gressmurerbie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for vepser

Tidligere vurdering (2010)
LC